Franck Sonnemans 
 

Franck Sonnemans

Beeldend kunstenaar / epicurist

 

Geboren in 1953 te Eygelshoven.

Opleiding : 

• Gymnasium ß
• Universiteit Nijmegen: psychologie / kunstgeschiedenis
• Kunstacademie Maastricht: B.A. beeldhouwen
“Beeldhouwen” bestaat in de letterlijke zin eigenlijk nauwelijks meer. Inmiddels is het opgegaan in de algemene benaming voor multidisciplinaire 3D vormgeving. Hoewel ik in mijn werk zelf ook nog maar zelden hamer en beitel hanteer, blijf ik de naam beeldhouwer koesteren als ware het een geuzennaam.
Wanneer ik mij aan de uitwerking van een ruimtelijk concept zet, dan hebben vorm, kleur, anatomische opbouw en materiaalgebruik in wezen slechts een ondersteunende functie.
De kern van een object is voor mij niet alleen gelegen in de formele constructie ervan, maar vooral in het samenvallen van de complexe onderdelen, wat alle afzonderlijke zintuiglijke waarnemingen convergeert naar één enkele metafysische beleving.
De drijfveren van kunstenaars zijn even divers als de soorten ‘kunst’ die er worden gemaakt. Persoonlijk gevoel ik weinig behoefte mij door om het even welk –isme mee te laten voeren.
-Ismen duiden vaak op door tijd begrensde, collectief nagejaagde oprispingen, waar een ‘goed’ werk in mijn optiek de tijd juist ontstijgt en autonoom is.
In mijn werk zoek ik vanuit historisch perspectief naar de verbeelding van de interactie tussen de mens als individu en zijn omgeving. Naar zijn identiteit en de kwetsbaarheid daarvan.
Hierbij vloeien het esthetische en het abjecte vaak in elkaar; de eenheid der tegenstellingen.
Uitgelicht kan een serie koepelvormige objecten worden, waarin de scheidslijnen tussen sculptuur en architectuur vervagen. Men kan ze als autonome beelden of organismen zien, maar ook als maquettes voor bouwwerken met een doorsnede van 20 meter of meer.